Centrum Louise-Marie vzw ondersteunt projecten van vzw's rond de sociaal-maatschappelijke behoeften van kinderen en jongeren.

Het fonds werd opgericht in 1846 door Constance Teichmann.  

CLM steunt bij voorkeur projecten die een sociale hefboom betekenen voor jongeren in uiteenlopende domeinen als onderwijsondersteuning, kansen vergroten, samenleven in diversiteit, armoede bestrijding, weerbaarheid, inclusie, time-in projecten. Vaak gaat het om de financiering van werkomstandigheden van vrijwilligers en de werkingskosten van kleine vzw's.

Daarnaast biedt CLM via de cvso Constance Teichmann een werkruimte aan een tiental vzw's in twee gebouwen:

- het Michielshof in de wijk van het Kiel

- het Hof Louise-Marie in Borgerhout

Heb je zelf een project voor jongeren voor te leggen?

Stuur ons een samenvatting van het project en een concrete vraag via dit kennismakingsformulier.

Achtergrond

In het midden van de 19e eeuw richtte Constance Teichmann een vereniging van vrouwen op, die zich ontfermde over medische zorgen voor kinderen. Ze organiseerde gratis consultaties en richtten het eerste kinderziekenhuis in. In de 20e eeuw heeft dit geleid tot de bouw van het kinderziekenhuis Louise-Marie aan de Desguinlei in Antwerpen. Na de verkoop eind de jaren 1990 werd een fonds opgericht, beheerd door de vzw Centrum Louise-Marie. Deze vzw steunt talrijke sociale projecten voor kinderen en jongeren in Antwerpen.  Zie historiek.