Het Michielshof op het Kiel (Prelaathof)

Het Michielshof was in de 20e eeuw het klooster van de zusters Annonciaden en werd in 2005 overgenomen door CLM vzw. Het historisch gebouw is ingesloten door de gebouwen van de school Pius X in de Abdijstraat en de kleuterschool De Toverbol in de Wittestraat.

Vandaag is het Michielshof een bedrijvencentrum voor 6 vzw's die activiteiten of huisvesting voor kinderen en jongeren aanbieden. Het gebouw wordt beheerd door de Constance Teichmann cvso (cooperatieve vennootschap met sociaal oogmerk), een juridische entiteit waarvan CLM aandeelhouder is.

Adres: Wittestraat 116, 2020 Antwerpen
(opgelet: dit is niet de Wittestraat in Berchem!)

vzw's in het Michielshof gehuisvest :

Geschiedenis 


In de 13de eeuw werd het gebouw als refugium opgericht door de Antwerpse Sint-Michielsabdij op haar gronden op het Kiel. De zogenaamde "hoeve van Beerscot" werd circa 1459 verbouwd tot een heerlijk huis, rond 1630 volledig door brand verwoest, na 1635 herbouwd en in 1673 en volgende verder uitgebreid met aanplanting van bossen en het graven van vijvers. Het hele domein werd omringd door een grote gracht met poortgebouw waarvan een dreef (huidige Wittestraat) vertrok naar het eigenlijke eveneens omwaterde hof. In 1799 in particulier bezit, gronden circa 1874 verkaveld voor een nieuwe woonwijk tussen Boomse Steenweg en De Bosschaertstraat. In het hof zelf openden de zusters van Paridaens in 1879 een school, in 1884 overgenomen door de zusters Annonciaden van Huldenberg. Het oude prelaatshof, omringd door recente schoolgebouwen, wordt heden gebruikt als klooster.


Het oude prelaatshof kreeg dus zijn huidige vorm in 1673. Het oorspronkelijk omwaterde complex bestaant uit vier vleugels van één of twee bouwlagen onder zadel- of schilddak (leien) gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats. Bij de oprichting van de school in 1879 werden de vroegere grachten gedempt en omgevormd tot speelplaats.

Uit: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/7757

Constance Teichmann cvso


Eigenaar en beheerder van het Michielshof is de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk "Constance Teichmann".

Opgericht op 23/2/2006

Ondernemingsnummer : 0879.649.547

Maatschappelijke zetel: Cederlaan 28, 2610 Wilrijk