Projecten

Dit zijn de vzw's en hun projecten die CLM ondersteunt. De steun kan financieel, infrastructureel of adviserend zijn. 
De steun is bij voorkeur gericht op nieuwe initiatieven, innovatie en/of vrijwilligerswerk, parallel aan noodzakelijke overheidssteun.  

Contacteer ons

Enkele projecten

 
 

Zuidgeluid

Zuidgeluid brengt muziek en zingen naar lagere schoolkinderen in Antwerpen en opent daarmee de deur naar het deelnemen aan kunst en cultuur in het algemeen. Gedurende het schooljaar organiseren professionele muzikanten als vrijwilliger muzikale trajecten waarin de kinderen liedjes van over de hele wereld leren. Het traject duurt 3 maanden en werd afgesloten met een tour langs de scholen en tijdens het grootste feestelijke slotmoment in deSingel in Antwerpen op 20 maart 2024. Door onze trajecten verwerven de kinderen niet enkel muzikale vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden, taalontwikkeling, de waarde van creativiteit en luisteren naar elkaar. Bovendien groeit de onderlinge verbinding en betrokkenheid: tussen de deelnemende kinderen, de verschillende scholen én de ouders die uiterst enthousiast naar de optredens komen kijken. De afsluitende toonmomenten zijn grote succeservaringen, waardoor de kinderen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen krijgen.

Vonk

Vonk vzw is een project in Boechout-Vremde voor jongeren die tijdelijk ‘vastzitten’ omwille van mentale problemen. 

Drie ervaren therapeuten uit de  jeugdhulp bieden deze jongeren een time-out gedurende 2 weken en helpen via therapeutische ateliers zichzelf opnieuw te vinden.  De VONK-plek zelf is een boerderij met  lokalen voor crea en muziekateliers, workshops, een serre, een keuken en een activiteitenruimte. Meer dan 100 psychisch kwetsbare jongeren preventief geholpen.

De Touter

De Touter biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gezinnen en hun ruimere netwerk.

CLM steunt de Touter in hun project om jongeren tussen 17 en 21 jaar  te begeleiden om het zelfstandig wonen te laten lukken. CLM helpt bij de financiële ondersteuning die deze jongeren nodig hebben om effectief zelfstandig te gaan wonen. Dit kan door prefinanciering van de huurwaarborg of een bijdrage in de huurprijs.