Projecten

Dit zijn de vzw's en hun projecten die CLM ondersteunt. De steun kan financieel, infrastructureel of adviserend zijn. 
De steun is bij voorkeur gericht op nieuwe initiatieven, innovatie en/of vrijwilligerswerk, parallel aan noodzakelijke overheidssteun.  

Contacteer ons

 
 

Zuidgeluid

Zuidgeluid brengt muziek en zingen naar lagere schoolkinderen in Antwerpen en opent daarmee de deur naar het deelnemen aan kunst en cultuur in het algemeen. Gedurende het schooljaar organiseren professionele muzikanten als vrijwilliger muzikale trajecten waarin de kinderen liedjes van over de hele wereld leren. Het traject duurt 3 maanden en werd afgesloten met een tour langs de scholen en tijdens het grootste feestelijke slotmoment in deSingel in Antwerpen op 14 maart 2023. Door onze trajecten verwerven de kinderen niet enkel muzikale vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden, taalontwikkeling, de waarde van creativiteit en luisteren naar elkaar. Bovendien groeit de onderlinge verbinding en betrokkenheid: tussen de deelnemende kinderen, de verschillende scholen én de ouders die uiterst enthousiast naar de optredens komen kijken. De afsluitende toonmomenten zijn grote succeservaringen, waardoor de kinderen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen krijgen.