Het Michielshof op het Kiel (Prelaathof)

Het Michielshof heeft een rijke geschiedenis. Het hing in de 13e eeuw af van de grote Sint-Michielsabdij in Antwerpen. 

In 2005  heeft CLM vzw het gebouw overgenomen van de zusters Annonciaden. 

Vandaag is het Michielshof een bedrijvencentrum voor 4 vzw's die activiteiten, hulpverlening of huisvesting voor kinderen en jongeren aanbieden. Adres: Wittestraat 116, 2020 Antwerpen.

Geschiedenis 


In de 13de eeuw werd het gebouw als refugium opgericht door de Antwerpse Sint-Michielsabdij op haar gronden op het Kiel. De zogenaamde "hoeve van Beerscot" werd circa 1459 verbouwd tot een heerlijk huis, rond 1630 volledig door brand verwoest, na 1635 herbouwd en in 1673 en volgende verder uitgebreid met aanplanting van bossen en het graven van vijvers. Het hele domein werd omringd door een grote gracht met poortgebouw waarvan een dreef (huidige Wittestraat) vertrok naar het eigenlijke eveneens omwaterde hof. In 1799 in particulier bezit, gronden circa 1874 verkaveld voor een nieuwe woonwijk tussen Boomse Steenweg en De Bosschaertstraat. In het hof zelf openden de zusters van Paridaens in 1879 een school, in 1884 overgenomen door de zusters Annonciaden van Huldenberg. Het oude prelaatshof, omringd door recente schoolgebouwen, wordt heden gebruikt als klooster.


Het oude prelaatshof kreeg dus zijn huidige vorm in 1673. Het oorspronkelijk omwaterde complex bestaant uit vier vleugels van één of twee bouwlagen onder zadel- of schilddak (leien) gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats. Bij de oprichting van de school in 1879 werden de vroegere grachten gedempt en omgevormd tot speelplaats.

Uit: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/7757